Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 14 February 2018 19:59

Zarif Kuweýtde Heýdar Al-Ebadi bilen duşuşyp gürrüçň etdi

Zarif Kuweýtde Heýdar Al-Ebadi bilen duşuşyp gürrüçň etdi
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif Eýran Yslam respublikasy terrorizme garşy göreşmekde Yragyň döwletidir milletiniň ýanynda bolşy ýaly bu ýurdy gaýtadan atatlamak ugurda hem heri hili hyzmatdaşlykdan gaýra durmaz diýip yglan etdi.

şu gün Muhammet jawad Zarif Kuweýtde geçirlen Yragy gaýtadan abatlamak boýunça halkara konferensiýanyň ýanynda Yragyň premýer ministri Heýdar Al-Ebadi bilen geçiren duşuşygynda  syýasy we ykdysady taýdan  Yrak Eýranyň ýaranydyr diýip nygtady.

Zarif Eýran ilatynyň we ykdysady we söwda merkezleriniň Yrakda maýagoýum etmäge ykjamdyjklaryny aýdyp iki ýurduň ykdysady we söwda gatnaşyklary gowy ösendir diýip beýan etdi.

Yragyň premýer ministri Heýdar Al-Ebadi hem bu duşuşykda  DAEŞ toparyny ýok etmekde we Yragy halas etmekde Eýran yslam respublikasynyň ýörite rola eýedigini aýtdy.

ol şeýle-de Yragy gaýtadan abatlamak ugurdaky proýektlere Eýranly taraplaryň gatnaşmagy babatly minnetdarlygyny bildirdi.

Add comment


Security code
Refresh