Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 29 October 2017 19:01

Masud barezani wezipesinden kenara çekilmegi isledi

Masud barezani wezipesinden kenara çekilmegi isledi
kürt habar çeşmeleri masud Barezaniň wezipesinden kenara çekilmegi bardaky islegini Kürdüstan sebitiniň parlamentine gowşuranlygyny aýdyp masud Barezani Parlamante gowşuran hatynda Yrak Kürdüstanynyň başlygy wezipesinde galmaga ykjam däldigini yglan edendir diýip habar berdiler.

Yrak Kürdüstanynyň parlament başlygynyň orunbasary Jafar Imanaki ýaňky habary yglan etmek bilen Masud barezaniň ýazan haty erti ýerli parlamentde okaljakdyr diýip yglan etdi.

Imanaki sözüniň dowamynda masud barezani Yrak Kürdüstanynyň milli syýasy jogapkäri adynda galjakdyr we şu ugurda öz işlerini dowam etdirjekdir diýip nygtap geçi.

Add comment


Security code
Refresh