Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 03 October 2017 20:10

Jalal Talebani dünýäden gaýtdy

Jalal Talebani dünýäden gaýtdy

 

 

Yragyň tele ýaýlymy Jalal talebaniň dünýäden gaýdanyny resmi tärde yglan etdi.

Yragyň habar serişdeleri bu ýurduň öňki prezidenti hemde Yrak kürdüstanynyň watan birleşiginiň lideri Jalal talebaniň Germaniýada bir keselhanada dünýäden gaýdanlygyny yglan etdiler.

Jalal Talebani 1933-nji ýylda Yragyň Erbil şäheriniň golaýynda dünýä geldi. Ol Yragyň birinji arap bolmadyk döwlet baştutanydyr . Saddam režimi ýykylandan 2 ýyl soňra Jalal Talebani 2005-nji ýylda Yragyň prezidenti wezipesina saýlandy.

 

Add comment


Security code
Refresh