Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 01 October 2017 20:59

Seýit Hasan Nasrolla: Amerika we Ysraýyň režimi Yrak Kürdüstanynyň garaşsyzlygyny goldaýandyrlar

Seýit Hasan Nasrolla: Amerika we Ysraýyň režimi Yrak Kürdüstanynyň garaşsyzlygyny goldaýandyrlar

 

 

Liwan Hezbollasynyň başlygy öten agşam aşyr aýynyň ony gijesi mynasybetli beren gürrüňlerinde Amerika we ysraýyl režiminiň Yrak Kürdüstanynyň garaşsyzlygyna goldaw berýändiklerini aýtdy.

 Seýit Hasan Nasrolla sözüniň dowamynda Amerika we Sionist režimiňDAEŞ taslamasynyň şowsuzlyga uçramagyndan soňra ýenede sebiti bölmek baradaky praýektlerine öwrüldiler diýmek bilen Yrak Kürdüstanynyň garaşsyzlygy ugurda geçirlen referendomyň bu sebitiň ilatynyň ykbalyna degişli ýeri ýokdyr we diňe tire we kowumlar esasynda sebitiň bölmek meselesine degişlidir diýip nygtady.

Seýit Hasan Nasrolla şeýle-de Yrak Kürdüstanynyň garaşsyzlygy tutu’ sebite howupdyr diýip sözüne goşdy.

 

Add comment


Security code
Refresh