Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 11 September 2017 22:00

Referendom baradaky Barezaniň jenjelli boluşy

Referendom baradaky Barezaniň jenjelli boluşy

 

 

Yrak Kürdüstanynyň başlygy Masid Barezani sebitde Yrak Kürdüstanyň garaşsyzlygy ugurda geçiriljek referendoma bildirilýän nägilelikleriň güýçlenmegi bilen bir wagtda ýene bir gezek bu sebitde we kerkuk welaýatynda referendomyň geçiriljekdigini yglan etdi.

2017-nji ýylyň 29-njy awgustynda aratlaryň we türkmenleriň garşy çykmaklaryna garamazdan kerkuk welaýatynyň geňeşi Kürdüstan sebitiniň jidalaşmagy ugurdaky referendomy goldajakdygyny yglan etdi.

 Şu gün masud Barezani BBC tele ýaýlymy bilen geçiren söhbetdeşliginde kürtler Kerkuk welaýatyny referendoma goşulmak ugurdaky urşa taýýardyrlar diýip nygtady.

Barezani şeýle-de kerkukiň ilaty negatiw sesi berselerde olaryň islegine hormat goluljakdyr diýip sözüne goşdy.

Ýene bir habara görä Eýranyň Yrakdaky ilçisi Iraj Masjedi Yrak kürdüstanynyň bu ýurtdan jidalaşdyrylmagy ugurda geçiriljek referendoma Eýran yslam respublikasynyň garşydygy açyk  tärde Yrakdaky kürt doganlarymyza yglan edilendir diýip nygtady.

Add comment


Security code
Refresh