Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 26 August 2017 21:07

Yragyň Talafar şäheri DAEŞ terrorçylaryndan arassalandy

Yragyň Talafar şäheri DAEŞ terrorçylaryndan arassalandy

 

 

Yragyň neýnuh welaýatynyň günbatarynda ýerleşen talafar şäheri DAEŞ terrorçylarynyň erkinden çykandyr we Yrakly güýçler oňas musallat bolandyrlar diýip bu ýurduň habar çeşmeleri yglan etdiler.

Şu gün Yragyň uruş boýunça propaganda ştaby bu ýurduň halk güýçleriniň, terrorizme garşy göreş guramasynyň, goşunynyň we federal polisiýasynyň arkadaşlyklarynyň şeýle-de din ýolbaşçylygynyň pitwalary netijesinde Talafar şäheri Yrakly güýçleriň erkine geçendir diýip yglan etdi.

Yragyň bilelikdäki operasiýalar serkerdeligi Abdulamir Reşit ýarolla mundan ozal talafariň 90 göteriminiň DAEŞ terrorçylaryndan arasslananlygyny yglan edipdi emma şu gün Yragyň premýer ministri heýdar Alebadi Talafar şäheriniň kämil şeklinde terrorçylardan arassalananlygyny yglan etdi.

Add comment


Security code
Refresh