Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 21 July 2017 21:56

Almaleki: Yrak Eýranyň tersine durmaz

Almaleki: Yrak Eýranyň tersine durmaz

 

 

Yragyň döwlet baş tutanynyň orunbasary Bagdad döwleti Eýranyň tersine arap ýurtlaryň ýanynda durmaz diýip yglan etdi.ş

Yrak ähli ýurtlar bilen aýratynda goňşy ýurtlary dostlukly gatnaşyklary berkarar etmegiň yzyndadyr diýip Nuri Almaleki aýtdy.

Maleki şeýle-de Yrakdäki terrorçylary ýok etmegiň, bu ýurduň birinji meselesidigini nygtap Amerikanyň öňki döwletini terrorçy DAEŞ toparynyň Yraga çozmagynyň sebäpkäri hasaplap bu ýurduň häzirki döwletiniň hem terrorçylara garşy Yraklylaryň ýeňişlerini öz atlaryna geçirjek bolýandygyny belläp geçdi.

Add comment


Security code
Refresh