Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 11 May 2016 20:57

Bagdatda terrorçylykly partlama ýüze çykdy

Bagdatda terrorçylykly partlama ýüze çykdy

 

 

Yragyň mejlis başlygy Salim Al-jaburi bu ýurduň birnäçe ilatynyň ösmegine ýada ýaralanmagyna baryp çatan bagdatdaky partlamany ýazgardy.

Şu gün salim Al-jaburi  31 yraklynyň aradan çykmagyna sebäp bolan bagdadyň sadr şäherçesinde ýüze çykan terrorçylykly partlamany ýazgaryp bu herekete baş goşanlaryň tutulyp jezalandyrylmagyny isledi.

Yragyň mejlis başlyguy şeýle-de Sadr şäherçesinde howpsuzlyk çäreleriň berkidilmegini we bu hili hereketler barada Yrak ilatynyň hüşgär bolmaklaryny nygtap geçdi.

Şu gün Yragyň paýtagty bagdadyň şaý oturymly sadr şäherçesinde bomba jaýlanan bir awto ulagyň partladylkmagy netijesinde 31 adam öldi we 60 adsam hem ýaralandy.

Add comment


Security code
Refresh