Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 27 January 2016 17:39

Eýranyň mejlis başlygy Yragyň syýasy toparlarynyň başlyklary bilen duşuşdy

Eýranyň mejlis başlygy Yragyň syýasy toparlarynyň başlyklary bilen duşuşdy

 

 

Eýranyň mejlis başlygy   Ali Larijani Bagdatda Yragyň syýasy toparlarynyň we partiýalarynyň birnäçesiniň agzalary we başlyklary bilen duşuşyp gürrüň etdi.

IRNA habarlar gullugunyň beren habaryna görä musulman ýurtlarynyň mejlisler ara maslahatyna gatnaşmak maksady bilen Yragyň paýtagty Bagdada sapar eden Eýranyň mejlis başlygy öten agşam Bagdatda Yragyň syýasy Partiýalarynyň ýolbaşçylaryndan bolan Aýad Alawy bilen parlament agzasy Muwaffak Al-Rabaei bilen duşuşyp terrorizm sebit we iki taraplaýyn meseleler hakynda gürrüň etdi . Larijani şeýlede Yragyň yslam Agla mejlisi adly toparynyň başlygy Ammar Hekim bilen duşuşyp Eýran –Yragyň gatnaşyklary barada gürrüň etdi .musulman ýurtlaryň mejlisler ara maslahaty ýanwaryň 20- 24-si aralygynda Yragyň paýtagty Bagdatda geçirildi.       

Add comment


Security code
Refresh