Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 07 January 2016 18:06

Yragyň günbatarynda DAEŞ-yň bir pozisiýasy ýok edildi

Yragyň günbatarynda  DAEŞ-yň bir pozisiýasy ýok edildi

 

 

Yragyň howpsuzlyk guramasy bu ýurduň günbatarynda ýerleşen Al-Anbar welaýatynda terrorçy DAEŞ toparynyň bir pozisiýasy ýok edilendigini habar berdi.

Al-Alam habar ulgamynyň beren habaryna görä Yrakly güýçler howa güýçleriň kömegi bilen Al-Anbar welaýatynyň Surna sebitinde ýola beren hüjümlerinde terrorçy DAEŞ toparynyň bir pozisiýasy ýok edip olardan 75 adamy heläk etdiler .

bu hüjümde şeýlede terrorçy DAEŞ  toparynyň harby maşynlary şeýle-de içinde bomba jaýlanan maşynlary ýok edildi .şol bir wagtyň özinde Yrakly güýçleriň Al-Romady şäherini DAEŞ-yň elinden halas etmek işiň gidişinde bu şäheriň hassahanasyny azat edip terrorçylardan 7 adamy heläk etdiler.

Add comment


Security code
Refresh