Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 28 December 2015 16:55

Yragyň Al-Anbar welaýatynyň merkezi halas boldy

Yragyň Al-Anbar welaýatynyň merkezi halas boldy

 

 

Yragyň operasiýalar boýunça baş ştabynyň serkerdeligi bu ýurduň günbatarynda ýerleşen Al-Anbar welaýatynyň merkezi Al-ramadi şäheriniň terrorçy DAEŞ toparynyň elinden azat edilendigini habar berdi.

Al-Alam habar tele ýaýlymynyň beren habaryna görä  Yrakly güýçler Al-ramadiniň merkezinde ýerleşen döwlet binalaryny DAEŞ-iň  elinden azat edip goýlan bombalary güýçden düşürmekden soň Yragyň milli baýdagyny bu binalaryň üstünde partlatdylar diýip şu gün Yragyň operasiýalar serkerdeligi yglan etdi.

Yragyň mejlis başlygy Salim jaburi hem özüniň çykaran beýannamasynda Al-ram,adiniň terrorçy DAEŞ toparynyň  elinden azat edilendigini habar berip Al-ramadiniň azat edilmegi Neýnuh welaýatyň terrorçylardan halas edilmeginiň başlangyjy bolup biler diýip ynam bildirdi.

 

Add comment


Security code
Refresh