Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 23 July 2015 10:52

Ýan Kubiş:halkara köpçüligi Yragy goldamalydyr

Ýan Kubiş:halkara köpçüligi Yragy goldamalydyr

 

 

Birleşen Milletler Guramanyň  başsekretarynyň Yrak baradaky ýörite wekili durmuşda Yrak öz taryhynyň iň agyr we çylşyrymly ýagdaýyna gabat gelip durandyr oňa görä bu ýurduň döwletidir milleti halkara köpçüliginiň  doly hemaýatlaryna mätäçdirler diýip nygtady.

IRNA habarlar gullugynyň beren habaryna görä  düýn Ýan Kubiş BMG-niň howpsuzlyk geňeşine beren 3 aýlyk hasabatynda Yragyň Musel şäheriniň DAEŞ-iň erkine geçenden bi ýyl geçendir emma oňa garamazdan Yragyň 3-den biri DAEŞ-iň erkindedir diiýp beýan etdi.

Ýan Kubiş şeýle-de Yragyň merkezi döwleti bilen bu ýurduň Kürdüstan sebitiniň utgaşmagy DAEŞ-e garşy esasy çäre bolup biler diýmek bilen Arbil-Bagdadyň ylalaşygyny uly kynçylyk hasaplady.

Yragyň syýasy akymynyň ýüzi ösüşe tarapdyr emma ýeterlik däldir diýip Birleşen Milletler Guramanyň  başsekretarynyň Yrak baradaky ýörite wekili Ýan Kubiş sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh