Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Türkmenistan
 Aşgabatda TOPH gaz geçirijisiniňtaslamasy boýunça Tehniki iş toparynyň nobatdaky mejlisi geçirilýär
Monday, 06 August 2012 21:36

Berdimuhamedow, Türkiýä sapar edýär.

  Prezident Berdimuhamedow, Türkiýä sapar edýär.
  Türkmenistanyň Döwlet serhet gullugynyň täze başlygy wezipä bellenildi.
Türkmenistan TOPH gaz gazgeçiriji proýektini ýerine ýetirilmek üçin tagallaedýär.
Thursday, 02 August 2012 19:13

Türkmen-hytaý hyzmatdaşlygy ösýär

 Türkmen-hytaý   hyzmatdaşlygy  ösýär
  Türkmenistan bilen Özbegistanyň gatnaşygy ösdürilýär.
 Türkmenistanly  okuwçy Fizika boýunça 43-nji halkara   olimpiýadasynda bürünç medalyň  eýesi boldy
 Türkmenistanyň prezidenti Goşulmazlar hereketiniň maslahatyna gatnaşýar
  Türkmenistan bilen Malaýziýanyň resmileri duşuşdylar.
 Türkmenistanda täze iki gaz ýatagy ulanyşa berildi
 Türkmenistan bilen Hytaýyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi nygtaldy
 Türkmenistanda Malaýziýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady
  Türkmenistanda golaýda  geçiriljek saýlawlara işjeň taýýarlyk görülýär .
 Türkmenistan ,täze gämi satyn alýar
Berdimuhamedow internet-aragatnaşygy ulgamynyň ösüşiniň depgininiň örän pesdigini aýtdy
 Türkmenistan  Eýrana eksport edýän tebigy gazynyň möçberini artdyrmaga taýýardygyny yglan etdi
 Prezident Berdimuhamedowyň permani bilen bir näçe adam wezipä bellendi.
 Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň ykdysady komitetiniň maslahaty geçiriler
 Türkmenistanda galla baýramçylygy geçirildi
Page 48 of 48