Türkmenistan
 Türkmenistanda täze iki gaz ýatagy ulanyşa berildi
 Türkmenistan bilen Hytaýyň hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmegi nygtaldy
 Türkmenistanda Malaýziýanyň Adatdan daşary we Doly ygtyýarly ilçisi işläp başlady
  Türkmenistanda golaýda  geçiriljek saýlawlara işjeň taýýarlyk görülýär .
 Türkmenistan ,täze gämi satyn alýar
Berdimuhamedow internet-aragatnaşygy ulgamynyň ösüşiniň depgininiň örän pesdigini aýtdy
 Türkmenistan  Eýrana eksport edýän tebigy gazynyň möçberini artdyrmaga taýýardygyny yglan etdi
 Prezident Berdimuhamedowyň permani bilen bir näçe adam wezipä bellendi.
 Türkmenistan bilen Ýaponiýanyň ykdysady komitetiniň maslahaty geçiriler
 Türkmenistanda galla baýramçylygy geçirildi
Page 48 of 48