Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 26 February 2018 20:52

neşe maddalaryna garşy göreşmek barada Türkmenistan bilen Orsýetiň arasyndaky ylalaşyk amala aşyrylyp başlandy

neşe maddalaryna garşy göreşmek barada Türkmenistan bilen Orsýetiň arasyndaky ylalaşyk amala aşyrylyp başlandy
neşe maddalaryna hemde akyly üýtgetýän we gadagan dermanlaryna garşy göreşmek barada Türkmenistan bilen Orsýetiň arasynda gol çekilen ylalaşyk amala aşyrylyp başlandy.

Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä,2017-nji ýylyň Oktýabr aýynda Orsýetiň prezidenti Wldimir Putin Türkmenistana gurnan saparynda neşe maddalaryna garşy göreşmek barada gol çekilen ylalaşyk şu günden amala aşyrylyp başlandy.

Türkmenistan bilen Orsýet arasynda gol çekilen bu ylalaşyk 5 ýyllykdyr.dürli hilli neşe maddalaryny öndürmekde asly ýurt bolýan Owganystanyň Türkmenistan bilen uzak araçäki bardyr we neşe maddalar tranzit ýollardan Türkmenistana geçirilip soňra başga ýurtlara gaçak edilýändir.

Add comment


Security code
Refresh