Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 02 February 2018 20:47

Türkmenistanyň prezidenti Hazar deňizinde halkara hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini nygtady

Türkmenistanyň prezidenti Hazar deňizinde halkara hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini nygtady
Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly berdimuhamedow Hazar deňizinde halkara hyzmatdaşlyklaryň ösdürilmegini isledi.

Türkmenportal habar saýtyň beren habaryna görä Hazar deňizi dostlyk we halkara hyzmatdaşlyklar deňizi bolmalydyr we onda parahatçylygy berkarar etmek ugurdaky gatnaşyklar ýerine ýetirilmelidir diýip Türkmenistanyň prezidenti aýtdy.

Gurbanguly Berdimuhamedow sebit ýurtlary bilen gatnaşyklaryny ösdürmek ugurdaky Türkmenistanyň tagallalaryna yşarat edip ikitaraplaýyn we halkara hyzmatdaşlyklary ösdürmek maksady bilen daşary arkadaşlar  bilen hyzmatdaşlyk edilmegi milli ykdysadyýetiň ösmegine kömek etjekdir diýip nygtady.

Aşgabat döwleti bütin ýurtlar ylaýtada sebit ýurtlary bilen hyzmatdaşlyklaryny ösdürmäge ykjamdyr diýip Türkmenistanyň prezidenti yglan etdi.

Add comment


Security code
Refresh