Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 05 January 2018 20:32

Türkmenistanda täze gaz ýatagy tapyldy

Türkmenistanda täze gaz ýatagy tapyldy
Türkmenistanyň Mary welaýarynda täze gaz ýatagy tapyldy.

Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Türkmenistanyň Mary welaýatynda tapylan menara atly täze gaz ýatagyndan bir gije-gündiziň boýunda bir million kubmetr gaz çykaryp bolýandyr diýip yglan edilendir.

Türkmenistanyň nebit-gaz senagatynyň inženerleri we ekspertleri menara gaz ýatagynyň zapasynyň anyk mukdaryny belli etmek üçin barlag işlerini geçirip durandyrlar.

durmuşda Türkmenistanda 180-den gowrak nebit-gaz ýataklary işläp durandyr. Türkmenistanyň lebap welaýatynyň galkynyş gaz meýdanynda her ýylda 30 milliard kubmetr gaz çykarylýandyr.

Add comment


Security code
Refresh