Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 11 April 2018 19:03

Gasemi: Saudylar Sionistleriň ýanynda Ortagündogarda jenaýatyň simwolyna dönendirler

Gasemi: Saudylar Sionistleriň ýanynda Ortagündogarda jenaýatyň simwolyna dönendirler
Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram gasemi Arabystanyň durmuşky häkimleri Sionist režimiň ýanynda Ortagündogarda urş we jenaýatyň simwolyna dönendirler diýdi.

şu gün Bahram Gasemi  Fransiýa saparynda Arabystanyň miras düşeriniň Eýrana garşy aýdan gürrüňiniň jogabynda sebtit döwletleri we milletleri ekstremistleri we terrorçylary döretmekdäki , wagyz etmekdäki we ýaraga beslemekdäki saud Arabystanyň rolyna ýetikdirler diýip nygtady.

Gasemi şeýle-de Saud režiminiň häkimleri şowsuzlyga uçran syýasatlarynyň üstüni basyrmak ugurda milliardlarça dollar çykdajy edip sebitaşa gudratlaryň hemaýatynyň yzynda bolýan bolsalar häzirki zaman taryhyna garasynlar we özleriniň asly ýarany bolan Saddamyň ykbalyna seretsinler diýip nygtap geçdi.

Add comment


Security code
Refresh