Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 11 April 2018 18:53

Kamalwwandi:ýadro ylalaşygyň bozulmagy halkara köpçüligine urgy mysalyndadyr

Kamalwwandi:ýadro ylalaşygyň bozulmagy halkara köpçüligine urgy mysalyndadyr
Eýranyň atom energiýasy guramasynyň metbugat wekili Behruz kamalwandir ýadro ylalaşygyň bozulmagy halkara köpçüligine we rol oýnaýan ýurtlara bir urgy boljakdyr diýdi.

şu gün behruz kamalwandi Pekinde Eýran bilen Hytaýyň ýadro hyzmatdaşlyklar ýygnagynda beren gürrüňlerinde ýadro ylalaşygyň  howpa düşen ýagdaýynda aglaba döw;etlere we halkara guramalara agyr zyýanlary boljakdyr diýip nygtady.

Kamalwandi şeýle-de ýadro ylalaşygyň üstünlikli amala aşyrylmagy dünýäde parahatçylygyň we aramlygyň durnuklaşmagyna sebäp boljakdyr diýip sözüne goşdy.

Eýran bilen Hytaýyň halkara ýadro hyzmatdaşlyklar ýygnagy şu gün iki ýurduň ýadro alymlarynyň hemde 5+1 ýurtlaryň wekilleriniň gatnaşmagynda pekinde başlandy.

Add comment


Security code
Refresh