Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 09 April 2018 15:51

Ruhani:ýadro ylalaşygyň bozulmagy bilen ygraryndan dänen taraplar puşman boljakdyrlar

Ruhani:ýadro ylalaşygyň bozulmagy bilen ygraryndan dänen taraplar puşman boljakdyrlar
Eýran Yslam Respublikasynyň prezidenti ýadro ylalaşygyň bozulmagynyň tawanyny ygraryndan dänen taraplar bermelidirler diýmek bilen Tehran döwleti her hili ýagdaýa taýýardyr we ýadro ylalaşygyň şowsyzlyga uçramagy netijesinde ygraryndan dänenler puşman boljakdyrlar we bir hepde ýetmäni onuň netijelerini görjekdirler diýip nygtady.

şu gün Eýranyň prezidenti Hasan Ruhani ýadro tehnologiýasy boýunça milli gününiň 12-nji ýyllygy mynasybetli geçirilen dabarada eden çykyşynda bu mynasybeti gutlamak we ýadro şehitlerini ýatlamak bilen duşmanlar Eýranyň öz bähbitlerinden geçmegini isleýändirler emma Eýran Yslam Respublikasy hiç haçan duşmanlary razy etmegiň yzynda däldir diýip yglan etdi.

prezident Ruhani sözüniň dowamynda ýadro ylalaşygyň hereketiň badyny almaýanlygyny aýdyp ýadro ylalaşygy babatly Eýran başga ýurtlar bilen hyzmatdaşlyk mümkinçiliklerinden peýdalanandyr we geçen iki ýylyň boýunda ýadro örisinde 130-dan gowrak üstünligi gazanandyr diýip nygtady.

Add comment


Security code
Refresh