Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 03 April 2018 21:04

prezident Ruhani: goňşy we dünýä ýurtlary bilen önjeýli gatnaşyklary berkarar etmek Eýranyň usully syýasatlaryndandyr

prezident Ruhani: goňşy we dünýä ýurtlary bilen önjeýli gatnaşyklary berkarar etmek Eýranyň usully syýasatlaryndandyr
Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani goňşy we dünýä ýurtlary bilen önjeýli gatnaşyklary berkarar etmek Eýranyň usully syýasatlaryndandyr diýdi.

şu gün Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani täze ýyl mynasybetli döwlet kabinetiniň ministrleri, welaýatlaryň häkimleri hemde ýerine ýetiriji edaralaryň müdirleri bilen geçiren duşuşygynda beren gürrüňlerinde goňşy we dünýä ýurtlary bilen gatnaşykda bolmagyň Eýranyň köpräk nepine boljak dyr diýmek bilen bu syýasat ylaýtada Eýranda öndürilýän haryda goldaw bermek ýylynda öňkilerden çynlakaýrak yzarlanjakdyr diýip yglan etdi.

prezident Ruhani sözüniň dowamynda Eýran döwletiniň iş orunlaryny döretmek we ýoksullygy ýok etmek ugurda möhüm ädimleri ädendir we üstümizdäki ýylda bu ädimlere badalga beriljekdir diýip nygtady.

Ruhani şeýle-de 1397-nji hijri şemsi ýylynyň bereketli we howpsuzlykdan we ösüşden doly ýyl bolmagyny arzuw etdi.

Add comment


Security code
Refresh