Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 01 April 2018 20:04

larijani Palestinalylara garşy sionist režimiň jenaýatyny ýazgardy

larijani Palestinalylara garşy sionist režimiň jenaýatyny ýazgardy
yslam hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlaryň parlamentara bileleşiginiň başlygy palestinalylaryň ýer güni mynasybetli geçiren ýol ýörişleriniň gidişinde basybalyjy sionist režimiň amala aşyran jenaýatyny ýazgaryp yslam hyzmatdaşlyk guramasyna agza ýurtlardan bu meselä çäre görmeklerini isledi.

juma güni müňlerçe Palestinaly ýer gününiň 42-nji ýyllygy mynasybetli watana öwrülip barmak ady bilen Gaza zolagynyň basybalynan ülkeleriniň serhetlerine tarap ýöriş etdiler we ysraýyl režiminiň harbylary hem ýöriş eden palestinalylara hüjüm edip olaryň azyndan 17-sini şehit we 1400-den gowragyny ýaraly etdiler.

Ali larijani bu jenaýaty ýazgarmak bilen  bir wagtda Kudus şäherini sionist režimiň paýtagty höküminde ykrar etmegi baradaky Amerikanyň prezidenti Donald Trampyň tutan tutumy sebitiň durnuksyzlyga tarap iterendir diýip nygtady.

Add comment


Security code
Refresh