Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 01 April 2018 19:07

12-nji farwardin güni Eýran Yslam respublikasy güni

12-nji farwardin güni Eýran Yslam respublikasy güni
şu gün ýekşenbe 1397-nji hijri şemsi senesiniň farwardin aýynyň 12-si Eýran milletiniň yradasynyň başa baran gününiň ýyllygydyr.

1979-njy ýylyň birinji apreline bababar gelýän 1358-nji hijri şemsi senesiniň 12-nji farwardin gününde geçirlen referendomda Eýran ilaty bir agyzdan yslam respublikasyny goldadylar we şu gün Eýran senenamasynda Eýran Yslam respublikasy güni diýip atlandyryldy.

Eýranyň yslam wagyzlaryny utgaşdyryjy geňeşi 12-nji farwardin gününi gadyrlamak bilen bir wagtda Eýran milleti 12-nji farwardin gününde gaýratlylyk bilen yslamyň we ýurduň abraýny goramak ugurda aýgytly hereketi amala aşyrdy diýip nygtap geçdi.

Eýranyň sepah pasdarany hem bir beýannama boýunça 12-nji farwardin gününi gadyrlamak bilen bir wagtda Eýranyň goranyş kuwwatlylygy hemde sebitdäki we halkara derejesindäki ýokary orny eziji düzgüni, sionist režimini we olara garaşly döwletleri gazaba çykarandyr diýip yglan etdi.

Add comment


Security code
Refresh