Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 11 March 2018 18:07

bütindünýä gyzyl haç guramsynyň halkra komitetiniň başlygy, Zarif bilen duşuşdy

bütindünýä gyzyl haç guramsynyň halkra komitetiniň başlygy, Zarif bilen duşuşdy
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad zarif Siriýa we ýemen ýurtlarynyň urşa uçran ilatynyň çekýän ejirlerini we dertlerini azaltmak hemde bu ýurtlara ynsanperwer kömekleri ibermek ugurda bar tagallasyny etjekdir diýip yglan etdi.

şu gün Muhammet jawad zarif tehranda bütindünýä gyzyl haç guramsynyň halkra komitetiniň başlygy Peter Maurer blen duşuşyp sebit meseleleri barada gürrüň etdi.

bütindünýä gyzyl haç guramsynyň halkra komitetiniň başlygy Peter maurer hem bu duşuşykdakäbir ýurtlarda şol sanda Siriýa, ýemen we Yrak ýurtlarynyň ilatynyň kynçylyklarynyň çözülmegi ugurda bütindünýä gyzyl haç guramsynyň halkra komitetiniň Eýran Yslam Respublikay bilen arkadaşlyk etmäge ykjamdygyny yglan etdi.

iki tarap bu duşuşykda Siriýanyň gündogar Guta sebitiniň ilatyna ynsanperwer kömekleriň iberilmegi hemde ýemende tizlik bilen atyşygyň ýatyrylmagy barada pikir alyşsylar.

Add comment


Security code
Refresh