Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 06 March 2018 20:34

Welaýati: Eýranyň döwletidir milleti basyşlara boýun bolmaz

Welaýati: Eýranyň döwletidir milleti basyşlara boýun bolmaz
yslam Ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň halkara işler boýunça ýörite maslahatçysy Ali Akbar Welaýati egerde Amerikalylar goranyş çäklikleri Eýrana töňkemegiň yzynda bolsalar Eýranyň döwletidir milletiniň oňa boýun bolmajakdyklaryny bilip goýsunlar diýdi.

şu gün Ali Akbar Welaýati habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerinde Fransiýanyň daşary işler ministrniň Tehrana gurnan saparyna yşarat edip bu saparda Eýrana garşy durmak bilen peýda gazanyp bolmajakdygyny Fransiýanyň daşary işler ministri duýandyr diýip nygtady.

Welaýati şeýle-de goranyş çäreleri hemde Aziýanyň günbataryndaky Eýranyň huzury barada Eýrana garşy çäklikleri amala aşyrmak ugurdaky Amerikalylaryň tagallary peýdasyzdyr sebäbi Eýranyň döwletidir milleti ony başartmaz diýip sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh