Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 02 March 2018 15:51

Zarif Bosniýa we gersegowinanyň daşary söwda ministri bilen duşuşdy

Zarif Bosniýa we gersegowinanyň daşary söwda ministri bilen duşuşdy
Eýranyň daşary işler ministri Muhammet jawad Zarif Bosniýa we gersegowinanyň daşary söwda ministri bilen duşuşyp gürrüň etdi.

şu gün Muhammet jawad zarif Saraýewoda Mirko Şarowiçgeçiren duşuşygynda Eýran bilen Bosniýa we gersegowinanyň ykdysady we söwdagatnaşyklarynyň ösdürilmegi we iki ýurduň hyzmatdaşlyklary ugurdaky kynçylyklary çözmek barada gürrüň etdi.

bu duşuşykdan soňra iki tarap Eýran bilen Bosniýa we Gersegowinanyň bilelikdäki söwda ýygnagynda çykyş etdiler.

Add comment


Security code
Refresh