Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 12 February 2018 17:42

Larijani:Amerikanlar Eýran milleti üçin jan köýdürmez

Larijani:Amerikanlar Eýran milleti üçin jan köýdürmez
Eýran Yslam Respublikasynyň parlament başlygy Ali Larijani Amerikanlar hiç haçan hilegärlik bilen Eýran milleti üçin jan köýdürip başarmazlar diýdi.

şu gün Eýran Yslam Respublikasynyň parlament başlygy Ali Larijani mejlisiň açyk maslahatynda eden çykyşynda 22-nji Bahmen gününiň ýol ýörişine Eýran ilatynyň giňden gatnaşmagy babatly minnetdarlygyny bildirip bu uly epik Eýranyň içeri işlerine gatyşyp bilmejekdigini Amerikanlara duýdurandyr diýip nygtady.

Eýran milleti mydama hüşgärlik bilen bütin ýiti sahnalarda özlerini görkezýändirler diýip Larijani sözüne goşdy.

düýn tutuş Eýranda yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň ýyllygy mynasybetli ýörişler geçirildi.

 

Add comment


Security code
Refresh