Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 11 February 2018 18:23

Eýran milleti uly hyjuw bilen 22-nji bahman ýol ýörişine gatnaşdy

Eýran milleti uly hyjuw bilen 22-nji bahman ýol ýörişine gatnaşdy
Eýranyň 1000-den gowrak şäherinde we 4000-den gowrak obasynda yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň 39-njy ýyllygy mynasybetli ýol ýöriş geçirildi.

tutuş Eýranda geçirlen ýol ýörişlere gatnaşan ilat Eýranyň baýfagyny göterip ölüm bolsun Amerika we ölüm bolsun sionist režimine diýen şygary aýtdylar.

Eýranyň dürli şäherlerinde şol sanda Maşat, Gom, Tehran ,Kermanşah , Esfehan we başga şäherlede Eýranyň yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň 39-njy ýyllygy mynasybetli geçirlen ýol ýörişlere gatnaşan ilat şeýle-de garaşsyzlyk, erkinlik we Yslam respublikasy diýip şgar aýtdylar,

Eýran milleti giň gerimde 22-nji bahman mynasybetli ýol ýöriş edip ýene bir gezek yslam ynkylabyndan arka çykýandygyny bütindünýä ähline mälm etdi.

Add comment


Security code
Refresh