Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 10 February 2018 20:01

Ruhani: Yslam ynkylabynyň sargydy dünýä bilen adalat esasynda gatnaşyk açmakdyr

Ruhani: Yslam ynkylabynyň sargydy dünýä bilen adalat esasynda gatnaşyk açmakdyr
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani yslam ynkylabynyň sargydy Eýranyň içeri işlerine gatyşmaga kesekilere rugsat bermezlik we adalat esasynda dünýä bilen dostlukly gatnaşygy berkarar etmekdir diýdi.

şu gün prezident Hasan Ruhani daşary ýurtlaryň Tehrandaky ilçileriniň gatnaşmagynda yslam ynkylabynyň ýeňişe ýeten gününiň ýyllygy mynasybetli geçirlen  dabarada beren gürrüňlerinde 39 ýyl mundan ozal Eýran milleti Amerikanyň kemsidiji hereketlerinden hemde dini we medeni duýgylary ýaňsylamagyndan halas boldy diýmek bilen Eýranyň yslam ynkylaby sebit we dünýä ýurtlaryna hökümet nusgasyny teklip etmegi ýada başga ýurtlara el gatmagy ýadyna alandäldir diýip nygtap geçdi.

Add comment


Security code
Refresh