Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 09 January 2018 18:45

prezident Ruhani hadysa uçran Eýranyň nebit daşaýan gämisiniň işgärlerini tapmak ugurdaky işlere badalga berilmegini isledi

prezident Ruhani hadysa uçran Eýranyň nebit daşaýan gämisiniň işgärlerini tapmak ugurdaky işlere badalga berilmegini isledi
Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani Hytaýyň deňiz ýakasynda hadysa uçran Eýranyň nebit daşaýan gämisiniň işgärlerini tapmak ugurdaky işlere badalga berilmegini we şu ugurda milli we sebitleýin mümkinçilikleriň hemmesinden haýyrlanylmagyny buýrdy.

geçen şenbe gijesi Eýranyň nebit daşaýan gämisiniň Hytaýyň gündogar deňiz ýakalarynda Gong Komgiň ýük daşaýan gämisi bilen çakyşyp ot aldy. onuň netijesinde gämileriň 32 işgäri şol sanda 30 Eýranly we 2 Bangladeşli ýitirim boldy.

şu wagta çenli bir adamyň jesedi tapyldy we ýitirim bolan başga adamlary tapmak ugurdaky işler hem dowam edip durandyr.

Add comment


Security code
Refresh