Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 14 November 2017 20:02

Owganystan barada sebitleýin hyzmatdaşlyklar maslahaty Türkmenistanda geçirildi

Owganystan barada sebitleýin hyzmatdaşlyklar maslahaty Türkmenistanda geçirildi
Owganystan baradaky sebitleýin hyzmatdaşlyklar maslahatynyň 7-nji nobaty Türkmenistanyň paýtagty Aşgabatda başlandy.

sebit we dünýä derejesinde  44 ýurduň döwlet resmileriniň hemde halkara guramalaryň 38-siniň wekilleriniň gatnaşmaklarynda Owganystan baradaky sebitleýin hyzmatdaşlyklar maslahatynyň 7-nji nobaty şu gün başlandy.

iki günlik bu maslahatda Owganystanyň ileri tutulmagynda sebit derejesinde alnyp barylýan möhüm programmalar we düýp gurluşyklar gün tertibe girizilendir.

TOPH gaz geçirijisiniň dowam etdirilmegi, Gyrgyzystan we Täjigistan üstünli Owganystana elektrik geçirilmegi we Çabahariň tranzit koridori ýaňky maslahatda gün tertibe girizilen meselelerdendir.

Owganystan baradaky sebitleýin hyzmatdaşlyklar maslahaty ýene bir ybaratda RٍECCA maslahaty birinji gezek üçin 2005-nji ýylda geçirildi.

Add comment


Security code
Refresh