Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 12 October 2017 21:20

Larijani:Trampyň aýdan gürrüňlerinden howsalalyk duýmaýarys

Larijani:Trampyň aýdan gürrüňlerinden howsalalyk duýmaýarys

 

 

Eýranyň yslam şura mejlisiniň başlygy Ali Larijani Amerikanyň prezidentiniň ýadro ylalaşygy bardaky öz strategiýasynyň yglan etmegi barada Eýranyň jogapkärleri asla ynjalyksyzlyk duýýan däldirler diýip yglan etdi.

Ali Larijan bütindünýä mejlisler ara bileleşiginiň 137-nji mslahatyna gtanaşmak üçin Orsýete sapar etmezden öňürti beren gürrüňlerinde ýewropa ýurtlary, Hytaý we orsýetiň ýadro ylalaşygy barda Eýran bilen bir meňzeş boluşy ileri sürýändiklerini aýdyp halkara derejesinde Amerikanyň pozisiýalary äsgerilýän däldir diýip nygtap geçdi.

Amerikanyň kanuny esasynda bu ýurduň döwleti her 3 aýdan ýadro ylalaşygy bardaky Eýrany ygrarlylygy barda hasabat bermelidir, şu esasda Tramp erti juma güni  hasabatyny Kongresse gowşurjakdyr.

Günbataryň aragatnşyk serişdeleri Donald Tramp ýadro ylalaşygy bardaky Eýranyň ygrarlylygyny kesgitlemez diýip çaklama bildirýärler.

Add comment


Security code
Refresh