Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 11 October 2017 20:45

Ruhani: Eýranyň kürt halky Eýranyň döwletidir milletiniň ynamyna sezewardyr

Ruhani: Eýranyň kürt halky Eýranyň döwletidir milletiniň ynamyna sezewardyr

 

 

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani ýurduň kürt halky Eýranyň döwletidir milletiniň ynamyna sezewardyr diýdi.

Şy gün prezident Hasan Ruhani döwlet toparynyň maslahatynda Eýran Yslam Respublikasy kürt watandaşlaryna  ýüze-ýüz ynam edýändir we hiç haçanda Yrak Kürdüstanynda bir toparyň baş goşan syýasy ýalňyşlygyny olaryň adyna ýazýan däldir diýmek bilen kürtler uly Eýranyň bir bölegi we gadymy kowumlarynyň birisidir we mydama şol sanda tňökelen uruş döwründe yslam ynkylabynyň ýanynda bolandyrlar diýip nygtady.

Ruhani sözüniň dowamynda Eýran bütin kürtlere şol sanda Eýran, Yrak, Siriýa we Türkiýedäki kürtlere hormat edýändir we kürtlere basyş berilmegini isleýän däldir diýip yglan etdi.

Add comment


Security code
Refresh