Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 11 September 2017 21:48

Gasemi: Amerika sebitde öz bähbitlerini araýandyr

Gasemi: Amerika sebitde öz bähbitlerini araýandyr

 

 

Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili sebitiň käbir ýurtlary hemde Amerika käbir sözlüklerden peýdalanyp öz bähbitlerini yzarlaýandyrlar diýdi.

Şu gün Bahram Gasemi içeri we daşary habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerinde soňky wagtlarda Amerikanyň prezidentiniň telefon arkaly sözhbetdeşliginden soňra Arabystanyň daşary işler ministrniň Eýrana garşy aýdan toslamalaryna yşarat edip sebitde Eýranyň huzurly bolmagy tebigy we açyk meselesir,m medeniýet we siwilizasiýa geografiýa çäklenmeýär we Eýranyň töwereginde bolup geçýän zatlar siwilizasiýa degişli meseledir diýip nygtady.

Bahram gasemi sözüniň dowamynda Eýrany gorkunç görkezmek syýasatyň könelşen şiwedigini aýdyp Eýranyň sebite aralaşmagy baradaky howatyrlanmalar keseki gudratlaryň sebite girmeklerine mümkinçilik döretmek maksady bilen ara atylýandyr diýip beýan etdi.

Add comment


Security code
Refresh