Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 07 September 2017 21:37

Gazi Askar: Eýran abraý bilen haja gatnaşandyr

Gazi Askar: Eýran abraý bilen haja gatnaşandyr

 

 

Fagih ýolbaşçylygynyň wekili we Eýranly hajylaryň jogapkäri Arabystanda Eýranly hajylaryň asudalygy ugurda bitirlen işlere yşarat edip allanyň towpyk bermegi bilen üstümizdäki ýylda Eýran, abraý we baş ýokarlyk bilen  haç dabarasyna gatnaşandyr diýdi.

 Şu gün Hojjatol Yslam Welmoslemin Ali Gazi Askar Mekgede Eýranyň ýokary okuw jaý mugallymlarynyň we ýokary derejeli müdirleriniň arasynda beren gürrüňlerinde hajyň uly maksatlarynyň birisi yslam dünýäsinde jebislik döretmekdir diýmek üstümizdäki haç dabarasynda bu meselä ýörite üns berilendir diýip beýan etdi.

Gazi Askar şeýle-de Eýranyň sünnileriniň we şaýlarynyň üstümizdäki ýylyň haç saparyndaky jebisligini kanagatlanma bilen beýan edip bu agzybirlik duşmanlaryň mekirli hilelerini puja çykarandyr diýip sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh