Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 01 September 2017 21:52

Şu gün gurban baýramy namazynyň tutuş Eýranda okalmagy

Şu gün gurban baýramy namazynyň tutuş Eýranda okalmagy

 

 

Şu gün Eýran ilatynyň giň gerimde gatnaşmagynda Tehranda we ýurduň başga şäherdir obalarynda gurban baýramy namazy okaldy.

Şu gün juma 1438-nji hijri kamary ýylynyň gurban aýynyň 10-y musulmanlaryň uly baýramy bolan gurban baýramy günidir.

Tehranda gurban baýramy namazy Aýatolla Muhammet Ymami Kaşaniň ymamlygynda okaldy.

Tehranyň gurban baýramy namazynyň hatyby yslam dünýäsiniň meselelerine we kynçylyklkaryna garalmagyny hajyň esast pelsepesi hasaplady.

Aýatolla Muhammet Ymami kaşani  şu gün Tehranda gurban baýramy namazynyň hutbalarynda beren gürrüňlerinde haç dabarasynyň allanyň  öýine tarap hereket etmekligiň we bütindünýä musulmanlarynyň mekgede ýygnanyşmagynyň pelsepesi musulmanlaryň işlerine ýetişiklik edilmegi we yslam ymmatynyň oýalygydyr diýmek bilen musulmanlar öz döwletlerinden we döwlet baştutanlaryndan howpsuzlygy berkarar etmekligi birleşigi we agzalalyklaryň öňüne geçmekligi islemelidirler diýip nygtady.

Tehranda gurban baýramy namazy Aýatolla Muhammet Ymami Kaşaniň ymamlygynda okaldy.

Tehranyň gurban baýramy namazynyň hatyby yslam dünýäsiniň meselelerine we kynçylyklkaryna garalmagyny hajyň esast pelsepesi hasaplady.

Aýatolla Muhammet Ymami kaşani  şu gün Tehranda gurban baýramy namazynyň hutbalarynda beren gürrüňlerinde haç dabarasynyň allanyň  öýine tarap hereket etmekligiň we bütindünýä musulmanlarynyň mekgede ýygnanyşmagynyň pelsepesi musulmanlaryň işlerine ýetişiklik edilmegi we yslam ymmatynyň oýalygydyr diýmek bilen musulmanlar öz döwletlerinden we döwlet baştutanlaryndan howpsuzlygy berkarar etmekligi birleşigi we agzalalyklaryň öňüne geçmekligi islemelidirler diýip nygtady.

 

Add comment


Security code
Refresh