Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 31 August 2017 16:33

Şehit Hojajiniň meýdiniň Siriýada çydam güýçlerine gowşurlandyr

Şehit Hojajiniň meýdiniň Siriýada çydam güýçlerine gowşurlandyr

 

 

Liwanyň yslam çydam güýçlerindäki  habarly çeşmeler şehit Mohsen Hojajiniň meýdi Siriýanyň Tadmor şäherinde çydam güýçlere gowşuryldy diýip yglan etdiler.

Haram goraýjysy şehit Mohsen Hojaji 2017-nji ýylyň awgus aýynyň 9-ynda Siriýa bilen Yragyň serhedinde terrorçy DAEŞ toparynyň adamlary tarapyndan tutulmagyndan soňra şehit edildi.

Onuň jesedi Siriýanyň paýtagty Damaska we onsoň Eýarana geçiriljekdir.

Add comment


Security code
Refresh