Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 17 March 2017 20:54

Eýranlylaryň haç edip bilmeklerine şert döredi

Eýranlylaryň haç edip bilmeklerine şert döredi

 

 

Eýranyň haç we zyýarat guramasy 2017-nji ýylda Eýranlylaryň haç edip bilmeklerine şert döredendir diýip yglan etdi.

Eýranyň haç we zyýarat guramasy şu gün bir bildiriş boýunça Eýranyň islegleriniň üpjün bolmagy we abraýly  hajy berkarar etmek baradaky yslam ynkylabynyň mertebesi belent ýolbaşçysynyň we ýurt jogapkärleriniň maksatlarynyň hasyl bolmagy we Eýranly hajylara konsullyk, lukmançylyk we başga hyzmatlaryň ýetirilmegine şert döremegi netijesinde 2017-nji ýylyň içinde 85000 Eýranly haç parzyny bitiriň biljekdirler diýip yglan etdi.

Şu bildiriş esasynda Eýran bilen Arabystanyň arasynda  haç barada geçiren gepleşikleriniň jikme-jigi şol sanda Mena we Mesjidolharam hadysalarynyň şehitleri baradaky maglumatlar soňra yglan ediljekdir.

Add comment


Security code
Refresh