Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 17 March 2017 20:53

BMG-synyň bosgunlar boýunça ýokary komissiýasy Eýrana gadyrdanlyk bildirdi.

BMG-synyň bosgunlar boýunça ýokary komissiýasy  Eýrana gadyrdanlyk bildirdi.

 

 

BMG-synyň bosgunlar boýunça ýokary komissiýasynyň Tährandaky wekili Siwanka Danapala 4 oň ýyllyk bäri Owgan bosgunlar hakynda Eýranyň bitiren işleri barada gadyrdanlygyny bildirdi.

Isna habarlar gullugynyň beren habaryna görä,dünýäniň käbir ýurtlarynda bosgunlaryň sylanmaýanlygy barada neşir edilýän hasabatlara garamazdan Eýran Yslam Respublikasy bosgunlary kabul edip olara gowy hyzmatlary ýetirýändir diýip nygtady.

Siwanka Danapala sözüniň dowamynda Eýranyň döwleti bosgunlary sagdynlyk ätiýäçlandyryş programasyna goşmak bilen bosgunlar hakynda täze başlangyjyň başyny başlandyr diýip sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh