Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 17 March 2017 20:37

Gasemi:Arabystanyň diplomatiýasy sebitde uruş odyny ölçermek esasyndadyr

Gasemi:Arabystanyň diplomatiýasy sebitde uruş odyny ölçermek esasyndadyr

 

 

Eýranyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Bahram Gasemi  Arabystanyň goranmak ministrniň Amerikada Eýrana garşy aýdan sözüniň jogabynda Arabystanyň ýalana ýogurlan diplomatiýasy sebitde uruş we durnuksyzlygyň odyny ölçerendir diýdi.

Şu gün Arabystanyň mirasdüşeriniň oruntutary we goranmak ministri Muhammet bin Salman Waşingtonda Amerikanyň goranmak ministri Jamez Mattis bilen geçiren duşuşygynda  terrorçylary goldaýan Eýran sebiti we dünýäni howpa salandyr diýip toslady.

Onuň jogabynda bahram gasemi Arabystan döwletiniň geçen ýyllarda sebitde howpsuzlygy berkarar etmek ugurda hiç bir oňaýly herekete baş goşmanlygyny belkide terrorçy toparlary goldap Siriýada uruş turuzandyr we ýemene garşy gynandyryjy urşy hem dowam etdirip durandyr diýip nygtady.sebitdäki syýasatlarynda goşasepjige ýeten Arabystan döwleti beýleki ýurtlary terrorçylary goldamakda aýyplan bolýar diýip Gaemi sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh