Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 15 March 2017 20:03

Ruhani: bütin maksatlara ýetilýänçä çydam ykdysadyýeti baradaky syýasatlar dowam eder

Ruhani: bütin maksatlara ýetilýänçä çydam ykdysadyýeti baradaky syýasatlar dowam eder

 

 

Eýranyň döwlet baştutany Hasan Ruhani ykdysady düýçp gurluşygyhny pugtalandyrmak ugurda çydam ykdysadyýeti çarçuwwasynda döwletiň amala aşyrýan  hereketleri ni oňaýly hasaplady.

Şu gün prezident Hasan Ruhani döwletiň 1395-nji ýyldaky soňky mejlisiniň ýanynda  eden çykyşynda üstümizdäki ýylda ykdysady düýp gurluşyklar we önüm öndürmek ugurda gowy işler bitirlendir diýip yglan etdi.

Howpsuzlygy berkarar etmek ykdysady programmalary ileri äkitmekm bugdab öndürmekde garaşsyzlyga ýetmek, energiýa baradaky öňki kemçilikleriň öwezini dolmak, iýmit we azyk senagatyny  ösdürmek, ekerançylyk, demir ýol ulgamy, gury ýer we howa tranziti, syýahatçylyk enagaty ösdürmek hemde suw howdanlary we elektrostansiýalary gurmak 1395-nji ýylda döwletiň bitiren möhüm işlerindendir diýip prezident Hasan Ruhani aýtdy.

Ruhani şeýle-de döwlet býujetiniň nebit girdejisine bolan garaşlylygyny azaltmak hem çydam ykdysadyýeti ugurda döwletiň bitiren möhüm işlerindenden bolandyr diýip sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh