Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 13 March 2017 21:04

Larijani: Eýran ykdysady ösüşini 8 göterime ýetirmekçi

Larijani: Eýran ykdysady ösüşini 8 göterime ýetirmekçi

 

 

Eýranyň mejlis başlygy çydam ykdysadyýeti ugurda gowy ädimler ädilendir we şu ugurdaky hereketlere goldaw berilmelidir diýdi.

Şu gün Ali Larijani Tehranda habarçylaryň arasynda beren gürrüňlerinde ykdysady ösüşi 8 göterime ýetirmekli we maýalary içerik çekmekligi Eýranyň möhüm meselelerinden hasaplap 8 göterim ösüşe ýetmeklik içeri we daşary maýalary çekmekde we faýbnansda takmynan 21/4 göterim ösüşi talap edýändir diýdi.

Larijani şeýle-de Eýranyň 6-njy ösüş planynda nebit býujetine garaşlylygy azaltmakly göz öňüne tutulandyr we 2022-nji ýyla çenli Eýranyň döwlet býujetiniň nebite garaşlylygy 20 göterimden aşak bolmalydyr diýip sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh