Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Monday, 13 March 2017 20:57

Ruhani: döwlet ösüş ýoly dowam etdirip durandyr

Ruhani: döwlet ösüş ýoly dowam etdirip durandyr

 

 

Eýranyň döwlet baştutany hasan Ruhani Eýranyň döwleti mydama baş knunyň çarçuwasynda ýolbaşçynyň ýol görkezmeleriniň saýasynda we bilelikdäki maksatlar esasynda Eýranyň ösüşi we abraýny atdyrmak ugurda hereket etjekdir diýip yglan etdi.

Şu gün Hasan Ruhani Eýranyň yslam şura mejlisiniň umyt fraksiýasynyň başlygy we agzalary bilen geçiren duşuşygynda , yslam häkimiýetiniň abraýny artdyrmak we dini demokratiýany pugtalandyrmak we ýurdy ösdürmek hemmleriň borjydyr diýmek bilen Eýranyň döwleti ykdysady ugurlarda gowy gazananlary bardyr we çydam ykdysadyýeti barada hem gowy işleri bitirendir diýip nygtady.

Ruhani şeýle-de çydam ykdysadyýeti ýurduň ykdysadyýetiniň , duşmanlaryň hüjümleriniň garşysynda çydamly bolmak manysyndadyr diýmek bilen döwletiň nebit girdejisi bir wagtda 3-den bir we hatda 4-den bir azaldy emma ilatyň ýaşaýşy kynçylyga düşmedi we hut şu mesele hem çydam ykdysadyýeti  ugurdaky herekete gowy ölçeg  bolup biljekdir diýip beýan etdi.

Add comment


Security code
Refresh