Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 12 March 2017 16:23

Eýranda karrar atly döwreebap tanky ýasaldy

Eýranda karrar atly döwreebap tanky ýasaldy

 

 

Eýranyň goranmak ministri Eýranlylaryň elleri bilen bejerilen karrar adyndaky birinji öňdebaryjy tanky  görnişe goýdy.

General Hoseýin Dehgan Karrar tanky görnişe goýmak dabarada beren gürrüňlerinde haryb enjamlaryň modernizeleşdirilmegi Eýranyň goranmak ministrliginiň asly strategiýalaryndandyr we karrar tanky bolsa Eýranyň gudratynyň simwolydyr diýdi.

Karrar tanky Eýranyň goranmak ministrliginiň senagat çylarynyň ýokary başarjaňlyklaryny görkezýär we çydam ykdysadyýetiň aýdyň görnişi bolup Eýranyň tersine bolan sanksiýalaryň netijesiniň ýoklygyny görkezýär diýip general Dehgan sözüne goşdy.

Add comment


Security code
Refresh