Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Tuesday, 28 January 2014 22:34

Yrakda terrorçylara garşy göreş dowamedýär

Yrakda terrorçylara garşy göreş dowamedýär

Yragyň al-Anbar welaýat geňeşiniň başlygy bu welaýatdaky dartgynlylygyň çalt çözülmegini nygtady.

 

al-Anbar welaýat geňeşiniň başlygy Sabah Alkarhut . bu welaýatda terrorçylaryň bolmagy sebäpli ýagdaýyň dartgynlydygy barada duýduryş berip Yragyň premýer-ministri Nuri Maliliden , welaýatdaky dartgynlylygy düýpli çözmegini isledi.

Yragyň habar çeşmelri şeýle-de Yragyň goşunynyň harby dikuçarlarynyň hüjüminde terrorçylaryň altysynyň ölendigini habar ebrdiler.

Fallujada bolan bu hüjümde terrorçylaryň ýaraglarynyň we raketalarynyň birnäçesi hem ele geçirildi.

Yragyň döwlet harbylary şeýle-de Neýnawa welaýatynda terrorçylaryň 17-sini ýanyndaky ýaraglar bilen birlikde tussag etdiler.

Add comment


Security code
Refresh