Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Friday, 30 March 2018 21:03

Owganystanda täze harby güýç döredildi

Owganystanda täze harby güýç döredildi
Owganystanyň goranmak ministrligi bu ýurduň dürli sebitlerinde howpsuzlygy berkarar etmek üçin ýerli goşun atly täze güýjiň döredilmeginden habar berdi.

düýn Owganystanyň goranmak ministrliginiň metbugat wekiliniň orunbasary Muhammet Radmaneşiň aýtmagyna görä  täze güýjiň agzalaryny Owganystanyň goşunynyň öňki esgerleri we polisiýasy ybaratlaýandyr.

täze güýjiň agzalary Owganystanyň obalarynda we etraplarynda ýerleşjekdirler diýip Muhammet Radmaneş aýtdy.

birnäçe wagt mundan ozal Owganystanyň mejlis wekilleri bu ýurduň dürli sebitlerinde durnuksyzlygyň we terrorçylykly hüjümleriň artmagynan howatyrlanma bildiripdiler.

Add comment


Security code
Refresh