Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Thursday, 22 March 2018 17:07

Arabystanyň mirasdüşeri bilen Amerikanyň senatorlary bilen geçiren gepleşikleri

Arabystanyň mirasdüşeri bilen Amerikanyň senatorlary bilen geçiren gepleşikleri
Arabystanyň mirasdüşeri Muhammet Bin Salman Waşingtona gurnan saparynyň 2-nji gününde Amerika kongressiniň wekilleri bilen duşuşyp Eýran we ýemen barada gürrüň etdi.

düýn Muhammet Bin Salman Amerika Senatynyň birnäçe wekili Dan Soliwan, Tam katen, Joe manşyn we Lindsi Graham bilen duşuşyp gürrüň etdi.

Arabystanyň Amerikadaky ilçihanasy bir beýannama boýunça Muhammet Bin Salman bilen Kongressiň wekilleriniň arasynda geçirlen duşuşykda hyzmatdaşlar bilen göni arabaglanşykda bolynmagy nygtalandyr diýip yglan etdi.

iki tarap şeýle-de Eýranyň abandyrýan howpyna garşy göreşmek hemde ýemene garşy hüjümiň dowam etdirilmegi we ýemenli güýçlere basyş berilmegi barada gürrüň edendirler diýip Arabystanyň Amerikadaky ilçihanasy yglan etdi.

Add comment


Security code
Refresh