Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Sunday, 18 March 2018 18:52

Tehran-Daşkendiň gatnaşyklarynyň ösdürilmegi

Tehran-Daşkendiň gatnaşyklarynyň ösdürilmegi
Özbegistanyň Tehrandaky ilçisi bahador Abdyllaýow Eýranyň radio- telewideniýe guramasynyň Daşkenddäki gullugynyň açylmagyny galşylady.

düýn Bahador Abdyllaýow Eýranyň serhedaşa özbek radiosynyň müdiri Naser Aziýarati Rad bilen geçiren duşuşygynda Eýran bilen Özbegistanyň taryhy, medeni baglanşyklaryna yşarat edip Tehran-Daşkendiň köpugurly gatnaşyklarynyň ösdürilmegini nygtady.

bahador Abdyllaýow şeýle-de Tehran-Daşkendiň arasynda ýaňadan uçuşlaryň berkarar ediljekdigine yşarat edip şu ugurda iki ýurduň resmileriniň arasynda gepleşikler geçirlendir diýdi.

Abdyllaýow şeýle-de Eýranyň radio-telewidiýe guramasynyň Daşkentdäki gullugynyň açylmagy ugurda elinden gelen işi etjekdigini yglan etdi.

Add comment


Security code
Refresh