Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 14 March 2018 19:54

Gazagystan bilen Özbegistanyň arasynda hyzmatdaşlyk senetlere gol çekildi

Gazagystan bilen Özbegistanyň arasynda hyzmatdaşlyk senetlere gol çekildi
Gazagystan bilen Özgegistanyň ykdysady hyzmatdaşlyklar boýunça bilelikdääki komissiýanyň 17-nji nobatynyň soňunda gury ýer, howa we demirýol tranziti barada birnäçe hyzmatdaşlyk senede gol çekildi.

şu gün gazagystan bilen Özbegistanyň demirýol şereketleri strategik hyzmatdaşlyk ylalaşygyna gol çekdiler.

Gazagystan bilen Özbegistanyň resmileri şeýle-de gazagystanyň tebigy gazyny özbegistanyň topragy üstünli gazagystanyň günortasyna geçirmek ugurda hyzmatdaşlyk etmek barada hem ylalaşyga ýetdiler.

gazagystan bilen Özbegistanyň söwda dolanşygynyň hümmeti 2017-nji ýylda 36 göterim ösüşi bilen 2 milliard dollara ýetendir.

Add comment


Security code
Refresh