Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Wednesday, 14 March 2018 19:34

Mýanmardaky musulmanlaryň ýenede gyrana berilmegi barada BMG-sy duýduryş berdi

Mýanmardaky musulmanlaryň ýenede gyrana berilmegi barada BMG-sy duýduryş berdi
Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretarynyň ýörite maslahatçysy Mýanmar döwleti bu ýurdyň Rahin welaýatindäki Ruhingiýaly musulmanlara garşy ýene bir nesil gyrgynçylygyny amala aşyrmakçydyr diýip duýduryş berdi.

Sky news habarlar gullugynyň beren habaryna görä,Adama Ding ele gowşan maglumatlar Mýanmar döwletiniň Rahin welaýatini musulmanlardan arassalamak barada tutum tutanlygyny mälim edýär diýdi.

egerde bu maglumatlaryň dogrylygy belli bolsa Miýanmar döwletiniň işi nesil gyrgynçylygy we uly jenaýatdyr diýip Ding sözüne goşdy.

2017-nji ýylyň Awgust aýyndan Mýanmar döwleti Ruhingiýaly musulmanlara garşy jenaýatlaryna başlady.

Add comment


Security code
Refresh