Bu sahypamyz baglandy we Parstoday Sahypasyna göçdik
Saturday, 10 March 2018 19:49

Aşraf gani:Owganystan urşy töňkelen urşdyr

Aşraf gani:Owganystan urşy töňkelen urşdyr
Owganystanyň prezidenti bu ýurtdaky urşy we çaknyşyklary daşardan töňkenelen bildi.

düýn Muhammet Aşraf Gani Kabulda Owganystanyň milli howpsuzlyk güýçleriniň ýörite birliginiň goralmagyna bagyşlanyp geçirlen dabarada beren gürrüňlerinde Owganystan daşardan töňkelen uruşa gabat gelip durandyr diýdi.

Aşraf Gani şeýle-de terrorçylaryň kämil ýogalýan mahalyna çenli söweşiň dowam etdirilmegini nygtap Owganystanyň howpsuzlyk we aňtaw güýçleri terrorçylykly operasiýalaryň öňüne geçmek ugurda gaýym durmalydyrlar diýip nygtady.

Add comment


Security code
Refresh